Spiegelen van buiten en van binnen


Om te ontdekken wie je bent of graag wilt zijn kun je je uiterlijk en of innerlijk spiegelen in en aan je omgeving. Leerlingen uit de onderbouw maken harten als weerspiegeling van hun biologische binnenkant. Leerlingen uit de middenbouw maken portretten en spiegelen hun uiterlijke kant.
Leerlingen uit groep 8 maken hiervoor de route, in de vorm van een (maatschappelijke) ladder. Groep 7 verbind alle elementen tot een gezamenlijk kunstwerk wat een plaats krijgt in de middenruimte van de nieuwe school.

(Deze workshop kan in overleg aangepast worden aan de vraag van de school)


Marjo Potma - Schoolbreed - Spiegelen van buiten en van binnen

   

Een kunstwerk voor in de schooltuin


De kinderen maken samen een kleurrijk kunstwerk voor in hun eigen schooltuin.

Zij schilderen op houten panelen, gezaagd in de vorm van aarde, water en lucht, de dieren die daarin leven. Een vogel in de lucht, een vis in het water, een worm in de aarde, enz. We verdiepen ons daarbij in hoe andere kunstenaars dieren hebben geschilderd.
De kinderen van groep 8 krijgen de speciale taak om al deze losse elementen, beschilderd door verschillende groepen, samen te voegen tot een gezamenlijk kunstwerk.


Marjo Potma - Schoolbreed - Een kunstwerk voor in de schooltuin

   

Mozaiek gebouw


De kinderen van de school maken samen een mozaïek op een houten paneel. We maken daarbij een afbeelding van een gebouw en laten ons hierbij inspireren door de vorm en geschiedenis van de tegeltjes en scherven waarvan we het mozaïek van gaan maken. Het gemaakte kunstwerk krijgt een plek in de hal van de school.


Marjo Potma - Schoolbreed - Mozaiek gebouw

   

De wenspomp


Midden in het dorp van de school staat een pomp. Uit die pomp kwam vroeger water. Wat zou jij wensen wat uit deze pomp zou komen? Limonade met aardbeien, water met zwemmende vissen, voetballen of misschien wel geld? In de eerste workshop fantaseren de kinderen over wat volgens hun uit deze pomp kan stromen en schilderen dit op paneeltjes.

Elk kind doet zijn eigen paneeltje in een eigen emmer. Tijdens de eind presentatie zetten we samen al deze emmers op de stoep rond de pomp. Toeschouwers zien dan een grote verzameling emmers rond de pomp staan alsof er water getapt kan worden. Maar als toeschouwers dichterbij komen en nieuwsgierig in de emmers kijken dan zien ze de schilderingen met de wensen van de kinderen.

In de tweede workshop maken de leerlingen een collage/schildering van de pomp en de plek waar deze staat, als hun wens in vervulling zou gaan.


Marjo Potma - Schoolbreed - De wenspomp

   

Een school Dolfijnen op een Dol-fijne school


In deze workshops starten de leerlingen met het schilderen van heel groot water. Vervolgens maken alle leerlingen van de school ieder op hun eigen mannier een eigen dolfijn, welke een plaats krijgen in het gezamenlijke kunstwerk in de hal van de school.

De leerlingen uit groep 1-2 maken "Dol-fijne feestvissen"
De leerlingen uit groep 3-4 maken "Samen dolfijnen"
De leerlingen uit groep 5-6 maken "De Dolfijnen wereld"
De leerlingen uit groep 7-8 maken "De Reis dolfijn"


Marjo Potma - Schoolbreed - Een school Dolfijnen op een Dol-fijne school

   

Bijen school


De basis van dit kunstwerk bestaat uit 8 (gelijk aan het aantal groepen leerlingen van de school) grote honingraten. Alle leerlingen maken een eigen kunstwerkje voor in de honingraat van hun eigen groep en laten zich inspireren door het Bijen logo van de school en het Staphorster erfgoed.
Iedereen draagt zo bij aan het gezamenlijke kunstwerk.

Jonge kinderen uit groep 1 en 2 maken eieren en cocons voor jonge Bijen.
De leerlingen uit groep 3 en 4 maken bloemen geïnspireerd door het Staphorster stipwerk die de Bijen bezoeken bij het verzamelen van hun voedsel. We gaan daarbij niet stippen, maar de bloemen beschilderen.
De leerlingen in groep 5 en 6 maken een verzameling deuren, ramen, luiken en andere kenmerken van de Staphorster boerderijen.
De leerlingen uit groep 7 en 8 gaan Staphorster boerderijen bouwen en plaatsen die langs de weg in hun eigen honingraat. Als alle honingraten gevuld zijn met het werk van alle leerlingen van alle groepen, vormen deze samen een gezamenlijk kunstwerk en kunnen dan worden opgehangen in de middenruimte van de school.

Ook maakt iedereen een eigen kleine Bij, passend bij de leeftijd van de kinderen, ieder met hun eigen taak, zodat rondom dit gezamenlijke kunstwerk heel veel verschillende bijen gaan rond vliegen.


Marjo Potma - Schoolbreed - Bijen school

   

Een school vissen


We verdiepen ons eerst in de vissen wereld en de bijzondere vormen die vissen kunnen hebben. Vervolgens maken alle leerlingen ieder op hun eigen manier een fantasie vis. De onder en middenbouw maken een individueel werk. De bovenbouw leerlingen maken een groot gezamenlijk kunstwerk wat een plaats kan krijgen in de school.

Groep 1, 2, 3 Workshop: "Stokvis"
Groep 4, 5, 6 Workshop: "Leven als een vis"
Groep 7 en 8 Workshop: "Een school vissen"


Marjo Potma - Schoolbreed - Een school vissen

   

Groepsportret voor de juf die afscheid neemt


Alle kinderen schilderen of tekenen twee portretten. Eén van zichzelf en één van de juf / meester die afscheid neemt. We bekijken en bespreken hoe andere kunstenaars een portret gemaakt hebben. We wisselen ervaringen uit over hoe je gelaatsuitdrukkingen verwerkt in een portret. Alle zelfportretten van de kinderen vormen samen een groot ruimtelijk groepsportret en krijgt een plaats in de school. De portretten welke de kinderen van de juf maken vormen samen een afscheidscadeau voor de juf.


Marjo Potma - Schoolbreed - Groepsportret voor de juf die afscheid neemt

   

"Op een wolkje"


Een workshop speciaal ontwikkeld voor deze bijzondere tijd.

Met deze kunstopdracht gaan de kinderen alleen en toch samen een groot kunstwerk maken wat een plaats kan krijgen in de school. Ze tekenen zichzelf zittend op een grote wolk. Vanaf deze wolk, hoog in de lucht, bekijken ze hun eigen omgeving hoe deze er nu uitziet. Terwijl ze zich voorstellen dat ze zittend op een wolk “rondvliegen” maken de leerlingen kleine tekeningen of schrijven ze kleine verhaaltjes over wat ze zoal zien of meemaken.

Dat kan bv. gaan over het thuis onderwijs, stoepkrijten, de berenjacht, handenwassen, enz. Al deze wolken worden met touwtjes aan het plafond in de school gehangen of op de ramen geplakt, zodat het één groot wolkendek wordt, waaruit is af te lezen wat de kinderen hebben gezien, gedaan of belangrijk vinden in deze bijzondere periode.

Klik hier voor meer informatie.


Marjo Potma - Schoolbreed -
Marjo Potma - Schoolbreed -

   

"Worden wat je wil"


Sommigen weten precies wat ze worden willen. Voor anderen is het nog zoeken naar. In deze beeldende les gaan we dromen over wat je worden wil en maken hiervan met de hele klas een gezamenlijk prentenboek wat een plaatsje kan krijgen in de bibliotheek van de school.


(voor groep 5-6-7-8)


Marjo Potma - Schoolbreed -
Marjo Potma - Schoolbreed -