Teamtraining voor het basisonderwijs cultuureducatie (beeldend) vanuit de praktijk


Voor het team van de basisschool heb ik een mooi programma voor cultuureducatie, waarbij we werken vanuit de praktijk. In het eerste deel van de workshop bespreken we aan de hand van praktijkervaringen verschillende cultuureducatie projecten en wat dat teweeg brengt bij de leerlingen. Hoe leerlingen opbloeien, trots zijn, creativiteit ontwikkelen, samen werken, enz.

Vervolgens is er een keuze mogelijkheid waarbij de deelnemers zelf actief aan het werk gaan:

- Het team gaat met een zelf gekozen thema, zelf een beeldende cultuureducatie les maken.
- Het team gaat een gezamenlijk kunstwerk maken voor in hun eigen personeelskamer, waarbij diverse beeldende technieken aangeleerd worden.
- Het team leert heel praktisch een les naar keuze, die zij op een later moment zelf kunnen inzetten in hun eigen groep. Bijvoorbeeld Hoe teken je een portret. Hoe werk je met klei enz.
Teamtraining voor het basisonderwijs cultuureducatie (beeldend) vanuit de praktijk