Groepsportret voor de juf die afscheid neemt


Alle kinderen schilderen of tekenen twee portretten. Eén van zichzelf en één van de juf / meester die afscheid neemt. We bekijken en bespreken hoe andere kunstenaars een portret gemaakt hebben. We wisselen ervaringen uit over hoe je gelaatsuitdrukkingen verwerkt in een portret. Alle zelfportretten van de kinderen vormen samen een groot ruimtelijk groepsportret en krijgt een plaats in de school. De portretten welke de kinderen van de juf maken vormen samen een afscheidscadeau voor de juf.


Marjo Potma - 39 - Groepsportret voor de juf die afscheid neemt